About Us

Proje Özeti

BilgeIş, 17 Aralık 2015 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile hayata geçirilmiş bir projedir. Amaç, herkese 100 adet çevrim içi dersi ücretsiz olarak sağlayabilmektir. 17 Ekim 2017 itibariyle BilgeIş başarıyla tamamlanmıştır ve şu anda Türkiye'ye 2023 adet ders oluşturma hedefiyle çalışmaya gönüllü olarak devam etmektedir. Dersler özel olarak Türkiye'de çalışan ve işverenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik hazırlanmış olsa da, aslında bilgeis.net öğrenme portali öğrenmek isteyen herkese, her zaman açıktır.

Uygulama Ekibi

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi ve Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yönetici olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, ODTÜ Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi'nin koordinatörüdür. Kitlesel Açık Çevrim içi Dersler (KAÇD), açık öğrenme kaynakları, İnsan-bilgisayar etkileşimi, öğretim teknolojileri, elektronik oyunlar, teknolojinin sosyo-kültürel yönleri, uzaktan öğrenme gibi konular üzerine araştırmalarının yanı sıra BilgeIş Projesinin yöneticisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Dr. Serkan Alkan

ODTÜ'de psikolog olarak görev yapmakta; çalışmalarını Tasarım Fabrikası, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı ve URAP Laboratuvarında sürdürmektedir. Tasarım odaklı düşünme, insan-bilgisayar etkileşimi, kullanılabilirlik, üniversite sıralama sistemleri ve çevrim içi açık dersler üzerine çalışmaları bulunmaktadır. BilgeIş Projesi yönetim biriminde yer almaktadır.

Nergis A. Gürel Köybaşı

ODTÜ Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Öğretim teknolojilerinin yüksek öğretimde kullanımı, açık ders malzemeleri, sosyal ağ analizi, insan bilgisayar etkileşimi ve sağlık bilişimi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. BilgeIş Projesi yönetim biriminde görev yapmaktadır.

Rafet Çevik

ODTÜ Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır ve Ankara Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. Yeni medya, sinema, tasarım, video çekim teknikleri ve animasyon alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, BilgeIş Projesi yönetim biriminde görev yapmaktadır.

Sezin Eşfer

ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır ve aynı bölümde doktora öğrencisidir. MOOCs, açık öğrenme kaynakları, e-öğrenme, insan bilgisayar etkileşimi, öğretim tasarımı gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. BilgeIş Projesi yönetim biriminde görev yapmaktadır.

Şölen Serap Kankılıç Uçak

ODTÜ Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde doktora öğrencisidir. Öğretim teknolojilerinin yüksek öğretimde kullanımı, e-öğrenme alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. BilgeIş Projesi yönetim biriminde görev yapmaktadır.

Berkan Çelik

ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır ve aynı bölümde doktora öğrencisidir. Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, teknoloji entegrasyonu, mobil öğrenme, e-öğrenme, yetişkin eğitimi ve öğretim tasarımı alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, BilgeIş Projesi yönetim biriminde görev yapmaktadır.