Robotics


Dersin ilk bölümünde robotik ile ilgili temel bilgiler verilmektedir. Robotların çalışma prensipleri ve robotlarda kullanılan eyleyiciler ve algılayıcılar açıklanmaktadır. Farklı eyleyici çeşitleri anlatılarak, hareket sağlayıcı eyleyiciler, ses üreten eyleyiciler ve ışık üreten eyleyicilere örnekler verilmektedir. Ayrıca, sayısal ve analog algılayıcı çeşitlerinin çalışma prensipleri anlatılarak ve örnekleri sağlanmaktadır. Son olarak, robotların farklı sektörlerdeki kullanım alanları açıklanarak, örnekler verilmektedir.

 

Dersin ikinci bölümüne algoritma ve programlama kavramları ile giriş yapılmaktadır. Algoritma oluşturmada kullanılan terimler ve algoritma akış şemasının nasıl çizildiği anlatılmakta ve algoritmanın robotikte nasıl kullanıldığını açıklanmaktadır. RS iDea ve RS iDeaSim programları arayüzleri ve nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. Ayrıca, geliştirilen uygulamaların Gerçek robot kitinde (O-Bot) üzerinde nasıl çalıştırılacağı gösterilecektir.

Dersin son bölümünde ise, farklı eyleyici & üretici ve algılayıcı komutlarını kullanan robotik uygulamaları örneklerle birlikte açıklanmaktadır.Ayrıca, KOBİ’lerin uygulayacağı örnek fikirler verilecektir.