Social Media for Your Business


Dersin ilk bölümünde sosyal medyada pazarlama ile ilgili genel bilgilerden söz edilmektedir. Sosyal medyada pazarlama, sosyal ağlar üzerinden kişi, kurum, marka, ürün, hizmet ve olayların tanıtımı ve duyurulması amaçlı yapılan stratejiler ve faaliyetler olarak belirtilebilir. Sunulan ürün ya da hizmetin sosyal ağlar üzerinden markanın tanıtılması ve satışının yapılması, şirket ya da markanın bilinirliğinin arttırılması için kampanya, haber ya da etkinliklerin duyurulması pazarlama yöntemlerinden sayılır. Daha önceden e-mail pazarlama ya da web sitesi manşet reklamlar ile yapılan pazarlama son zamanlarda sosyal ağların yaygın kullanımı sebebiyle sosyal ağlarda pazarlamaya kaymıştır.  Yine bu bölümde sosyal medyanın avantajlarından da bahsedilmektedir. Son olarak birinci bölümde etkili bir sosyal medya stratejisi hazırlamanın adımları verilmiştir. Bunlar kısaca, sosyal medyada iş hedeflerini belirleme, hedef kitlenin özelliklerini tespit etme, sosyal medyada konumlandırma yapma, zaman planı, kaynak kullanım planı, sosyal medya takip araçlarını belirleme olarak isimlendirilmiştir. Bölüm sonunda bir uygulama yaptırılmaktadır.

 

İkinci bölümde sosyal medya platformlarından olan Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Youtube, Pinterest ve LinkedIn tanıtılarak önemli özelliklerinden bahsedilmiştir. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve Pinterest’te hesap oluşturma, beğeni, yorum yapma, takipçi olma gibi bazı özellikleri detaylı şekilde gösterilmiştir. Bölüm içerisinde çeşitli etkileşimler olduğu gibi bölüm sonunda bir uygulama yaptırılmaktadır.

Üçüncü bölümde sosyal medyada pazarlama için kullanılabilecek 21 taktik verilmiştir. Bu taktiklerin oluşturulacak olan sayfalarda uygulanmasının sosyal medyada görünürlüğü arttırmada önemli katkıları olduğu bilinmektedir.

Dördüncü bölümde sosyal medya takip araçlarından ve çevrimiçi rakip analizinden bahsedilmektedir.  Sosyal medya takip araçları, sosyal platformlarda ürün, kişi ya da hizmetler hakkında yapılan paylaşımların takip edilmesidir. Diğer bir deyişle, sosyal medya takip araçları, hangi sosyal platformlarda markanızın konuşulduğu, ne sıklıkla konuşulduğu gibi verilere erişmenizi sağlar. Çevrim içi rakip analizi ise pazarda rakiplerinizin zayıf ve güçlü yönlerini belirlemek ve kullandıkları stratejileri değerlendirmek olarak belirtilebilir. Rakip analizi için bir takım hazırlıklar yapmanız gerekmektedir. Bunlar, rakip listesini oluşturmak, rakiplerinizin var olduğu sosyal medya platformlarını tespit etmek, neler paylaştıklarını takip etmek, paylaşım sıklıklarını tespit etmek, hedef kitlelerini incelemek ve yapılan kampanyaları incelemek olmalıdır. Rakiplerinizi kolaylıkla takip etmenizi sağlayacak birçok araç bulunmaktadır. Bunlardan Google Analytics, Alexa ve Facebook Insight (İstatistik) ücretsiz olarak hizmet sunanlardır. Bölüm içinde etkileşimli uygulamalar mevcuttur. Final sınavından sonra bu derste öğrenilenler hakkında bir uygulama yapılacaktır.