Visual Design principles


Dersin ilk bölümünde temel görsel tasarım ilkeleri hakkında genel bilgiler verilmektedir. Özellikle bilinmesi gereken temel kavramlardan bahsedilmekte, bu kavramlar üzerinden katılımcıların aynı dili konuşabiliyor olması amaçlanmaktadır. Ayrıca, görsel tasarım ilkelerinin temelini teşkil eden iyi ve kötü tasarım örnekleri anlatılmaktadır. Bu örnekler üzerinden gerek web sayfası gerekse de diğer dijital materyallerin görsel organizasyonunda dikkat edilmesi gereken temel ilkeler detaylandırılmaktadır.

Dersin ikinci bölümünde görsel tasarımın iki temel bileşeninden biri olan renk kullanımı yer verilmektedir. Tasarımda kullanılacak görsellere yönelik renk teorisi, renk modelleri ve renk kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar bu bölümde anlatılmaktadır.

Dersin son bölümünde ise görsel tasarım içerisinde yer alacak metinlerin kullanımı, tipografinin temel elementleri göz önünde tutularak detaylandırılmaktadır. İkinci ve Üçüncü Bölüm sonlarında tasarımda renk, metin ve tipografi kullanımına yönelik iyi ve kötü tasarım örnekleri incelenerek, katılımcıların görsel tasarım konusundaki farkındalıklarının arttırılması sağlanacaktır.