Healthy Life in Office


Birçoğumuz için ofis yaşamı, hayatımızın azımsanamayacak bir bölümünü kapsar. Gün boyunca, uyanık kaldığımız sürenin yarısında ofis ortamında bulunduğumuzu düşünürsek, sağlıklı bir ofis ortamının önemini anlamak zor olmayacaktır. Sağlıklı bir ofis yaşamı sadece çalışanlar için değil şirketler için de büyük önem teşkil etmektedir. Psikolojik ve fiziksel açıdan sağlıklı bir çalışan daha üretken ve daha verimli olacak, çevresindekilerle daha sağlıklı ilişkiler kuracak dolayısıyla da ekip çalışmalarında daha başarılı olacaktır. Şirketlerin olumlu imajlarının korunması ve kendi içlerindeki sürdürülebilirlikleri de sağlıklı bir çalışma ortamı ve sağlıklı çalışanlarla mümkün olacaktır.

Sağlıklı bir ofis yaşantısının sağlanabilmesi için bireysel ve kurumsal ölçekte yapılabilecek değişiklikler ve alınabilecek önlemler mevcuttur. Bu dersin kapsamında ofis ortamında oluşabilecek risk faktörleri hakkında çalışanları ve kurumları bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Edinilen bilgiler ışığında ise şartların iyileştirilmesi adına paydaşların üzerlerine düşen görevler tartışılacaktır.