Bookkeeping Using Excel


Ön muhasebe; bir şirket, kâr amacı gütmeyen kurum veya bireyler için mali işlemlerin kaydedilmesi, saklanması ve temin edilmesini içerir. Ön muhasebe olarak varsaydığımız sıkça rastlanan mali işlemler ve görevler şunlardır; müşterilere satılan mallar veya sağlanan hizmetlerin faturalandırılması, müşterilerin ödemelerinin kaydedilmesi, tedarikçilerden gelen faturaların doğrulanması ve kaydedilmesi, tedarikçilere yapılan ödemelerin kaydedilmesi ve mali raporların sağlanması. Bir şirket yönetiyorsanız, ön muhasebenin temellerini bilmek faydalı olabilir. Şirketin her mali işleminin defterlere kaydedilmesi ve verilerin doğruluğunun sağlanması önemlidir.

Bu dersi tamamladığınızda hesap tablosu aracı olan Excel'in temel işlevlerini öğrenecek ve kendi ön muhasebe raporlarınızı oluştururken bu bilgi ve becerileri kullanabileceksiniz.