Food & Beverage Service


İlk bakışta yiyecek ve içecek servisinin geniş kapsamlı bir iş olmadığı sanılmaktadır. Oysa sanıldığından çok daha kapsamlı ve dolaylı bir iştir. Yiyecek ve içecek servisini gerektiği gibi yapabilmek için gerekli teorik ve pratik eğitimin alınması, becerilerin kazanılması, kazanılmış olan becerilerin yerinde ve zamanında uygulanması gerekmektedir.Bu derste amaç; katılımcıların  yiyecek ve içecek servisini gerektiği gibi yapabilmeleri için gereken teorik ve pratik eğitimin verilerek beceri kazanmalarını ve kazanmış oldukları becerileri yerinde ve zamanında uygulamalarını sağlamaktır. Hedeflenen grup ise  Konaklama hizmeti veren işletmelerin servis departmanında çalışanlar ve Yiyecek- içecek hizmeti veren işletmelerin servis departmanında çalışan bireylerdir.