Accessible Workplace Design


Dersimizde mevcut işyerlerinin erişilebilir hale getirilmesi için binaya bitişik çevreden başlayarak bina girişlerinde ve bina içlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında temel bilgiler vereceğiz.

Birinci bölümde, konuya Türkiye’de engellilerin özgür ve eşit yaşama hakkını güvence altına alan mevcut kanunlardan ve uygulamaya dönük genel durumdan bahsederek giriş yaptıktan sonra Erişilebilir Mekân Tasarımı hakkında genel bir bilgi vereceğiz. Bölümü, Türkiye’deki Erişilebilirlik Mevzuatı ve bu mevzuatta adı geçen Türk Standartları hakkında kısaca bilgi verdikten sonra mevcut işyerinin erişilebilir hale getirilmesinde izlenecek adımlardan bahsederek tamamlayacağız.

İkinci bölümde, “Taşıt park yerleri”, “Yaya Kaldırımları”, “Bina Girişleri” ve bu girişlere erişimi sağlayan “Rampalar”, “Merdivenler” ile “Bina Girişleri ve Yangın Çıkışları” ana başlıkları altında Binaya Bitişik Çevrede Erişilebilirliğin nasıl sağlandığını öğreneceğiz. Buna ilaveten engelsiz bir bina girişinin sahip olması gereken özellikleri mevcut eksik, kötü ve iyi uygulamalardan örnekler vererek pekiştirmiş olacağız.

Üçüncü bölümde, “Bina İçi Erişilebilirliğin Sağlanması” ana başlığı altında, binadan içeriye girdikten sonra engellilerin bina içinde tam erişilebilirliğe ulaşabilmesi için ilgili standarda göre yapılması gereken uygulamalardan bahsedeceğiz. Bina içinde yatay ve düşey dolaşımın engelsiz sağlanması için yapılması gerekenleri, dikkat edilmesi gereken konuları aktaracağız. Bunun yanı sıra özellikle tekerlekli sandalyedeki engellilerin çalışma odalarının engelsiz hale getirilmesi için tasarımda dikkat edilmesi gereken konuları aktardıktan sonra engellilerin kullandığı masalardan örnekler vereceğiz. Devamında engelli tuvaletlerine ait örnek resim ve fotoğraflar ışığında erişilebilir tuvalet tasarımı hakkında bilgi vererek bu bölümü tamamlayacağız. Son olarak “ Bilgilendirme / İşaretleme” başlığı altında binaya bitişik çevrede ve bina içinde engelliler dahil tüm çalışanları doğru yönlendirmek için kullanılan bilgilendirme, yönlendirme levhalarının ve yerlerde yapılan işaretlemelerin özelliklerini anlatacağız.