Python programming for SMEs-2


Python programlarının en büyük özelliklerinden birisi, C ve C++ gibi dillerin aksine, derlenmeye gerek olmadan çalıştırılabilmeleridir. Python’da derleme işlemi ortadan kaldırıldığı için, bu dille oldukça hızlı bir şekilde program geliştirilebilir. Python’ın sayılan özellikleri sayesinde dünya çapında ün sahibi büyük kuruluşlar (Google, YouTube ve Yahoo! gibi) bünyelerinde her zaman Python programcılarına ihtiyaç duyuyor. Mesela pek çok büyük şirketin Python bilen programcılara iş imkânı sağladığını, Python’ın baş geliştiricisi Guido Van Rossum’un 2005 ile 2012 yılları arasında Google’da çalıştığını, 2012 yılının sonlarına doğru ise Dropbox şirketine geçtiğini söylersek, bu programlama dilinin önemi ve geçerliliği herhalde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır. Python programlama dili ve bu dili hakkıyla bilenler sadece uluslararası şirketlerin ilgisini çekmekle kalmıyor. Python son zamanlarda Türkiye’deki kurum ve kuruluşların da dikkatini çekmeye başladı. Bu dil artık yavaş yavaş Türkiye’deki üniversitelerin müfredatında da kendine yer buluyor.

Bu ve daha farklı birçok sebepten dolayı, başka bir programlama dilini değil de, Python programlama dilini detaylarıyla öğrenmek istiyor olabilirsiniz. İşte bu ders size Python Programlama Dili’ne bir önceki derste (Python Programlama-1) yaptığınız girişi dilin kavramları ve Nesneye Yönelik Programlama konularıyla birleştirerek ilerlemeyi sağlayacak temel prensipleri ve geliştirme ortamını sunacaktır.

Bu ders yardımıyla katılımcılar, OOP paradigmasını tanıyacak, Python Programlama Dili ile uygulamalar geliştirebilecektir.

Hazırlanan içerik ve ders özeti vasıtasıyla, katılımcıların, temel Python Programlama (Giriş) kullanıcısı seviyesinden Python Programlama Dili kavramlarını kullanarak yazılım geliştirebilen kullanıcı seviyesine çıkarılması planlanmıştır. İçeriğin her bölümü bir önceki bölümünün kavram ve konseptleri üzerine oturtulmuş ve başlı başına verilebilecek bir eğitim paketi halinde sunulmakla birlikte, hazırlanan bu ders (Python Programlama-2) bir önceki (Python Programlama-1) dersin üzerine inşa edilecek şekilde tasarlanmıştır.