Certification Processes for SMEs


Birinci Bölümde, KOBİ’lere dair temel kavramlar ile kalite ve belgelendirme süreçlerine dair temel terim, olgu ve kavramlar ele alınarak açıklanmıştır. Süreç, proje, proje yönetimi, kalite ve kalite yönetimi gibi temel kavramlar bu bölümde anlatılmaktadır. Ayrıca KOBİ’ler için kalite standartları ile seçilen sektörler ve bu sektörlere ait kalite standartları listelenerek öz olarak ele alınmaktadır. Tüm sektörler için geçerli ve elzem olduğu değerlendirilen şu iki temel standart da ele alınmaktadır

-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,

-TS EN ISO 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İkinci Bölümde, Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü ile sektörün ayırt edici nitelikleri ele alınarak bu sektör için geçerli ve elzem olduğu değerlendirilen 7 adet standart anlatılmaktadır.

Üçüncü Bölümde, İmalat Sektörü, sektörün temel nitelikleri ve bu sektör için gerekli olduğu değerlendirilen 8 adet standart anlatılmaktadır.

Dördüncü Bölümde, İnşaat Sektörü, sektörün temel nitelikleri ve bu sektör için gerekli olduğu değerlendirilen 5 adet standart anlatılmaktadır.

Beşinci Bölümde, Bilgi ve İletişim Sektörü ile bu sektörü diğer sektörlerden ayıran temel nitelikler, sektörde faaliyet yürüten işletmeler için gerekli olduğu değerlendirilen 11 adet standart ile birlikte anlatılmaktadır.

Bu farklı bölümlerde anlatılan standartların bir kısmı (9001 ve 18001’de olduğu gibi), tüm sektörler ve işletmeler için ortak olabileceği gibi, kimi standartlar da birkaç sektörü birden ilgilendirebilmektedir. Bu bakımdan ortak olan bu türden standartlar, birer kez anlatılıp gerektiği yerlerde verilen referans ve bağlantılarla ele alınmaktadır.