IOS programming with Swift


Programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir. Bir diğer deyişle programlama, bilgisayarın ya da hesaplama kapasitesi olan bir birimin donanımının çalışmasına yön veren komutlar, kelimeler, süreçler ve aritmetik işlemlerdir. Swift ise programlama işleminin gerçekleştirildiği programlama dillerinden bir tanesidir.

IOS, ya da bilinen tanımıyla mobil MAC OS, Apple firmasının üretmiş olduğu donanımlar (IPhone/IPod/IPad vb.) üzerinde çalışan mobil işletim sistemine verilen genel isimdir. Swift ile IOS Programlama; Swift yazılım geliştirme dilinin kullanılarak söz konusu platformları hedef alan mobil uygulama geliştirmeye verilen isimdir.

Bu ders yardımıyla katılımcılar, mobil programlama paradigmasını tanıyacak, MAC OS ve Swift işletim sistemi hakkında farkındalık kazanacak, Swift programlama dili kullanarak XCODE ile IOS işletim sistemlerini hedef alan başlangıç seviyesinde uygulamalar geliştirebilecektir.

Hazırlanan içerik ve ders özeti vasıtasıyla, katılımcıların, temel internet kullanıcısı seviyesinden mobil bir cihaz için Swift ile yazılım geliştirebilen kullanıcı seviyesine çıkarılması planlanmıştır. İçeriğin her bölümü bir önceki bölümünün kavram ve konseptleri üzerine oturtulmuş ve başlı başına verilebilecek bir eğitim paketi halinde sunulmuştur.