İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)


İş yerinizde kendiniz ve çalışanlarınız için daha iyi ve daha uyumlu çalışma koşulları yaratmak isteyen bir yönetici veya müdür pozisyonunda mısınız? Şiddet içeren, agresif bir çalışma kültürünün bir parçası olduğunuzu ve mobbing’e maruz kaldığınızı düşünen bir çalışan mısınız?

Bu derste, iş yerinde sağlık ve güvenlik konuları; herkes için gereksiz strese sebep olan mobbing ve diğer şiddet içeren davranışlar ile ilgili temel ve oldukça önemli bilgiler anlatılmaktadır. Mobbing ve diğer şiddet içeren davranışların, şirketi verimlilik bakımından ve mali açıdan etkilemesinin yanı sıra, sağlık açısından da olumsuz sonuçları bulunur. Konu ayrıca hukuki olarak da önem arz etmektedir.

Ders boyunca mobbing, mobbing’in diğer iş temelli diğer stres kaynaklarından ayırt edilmesi, mobbing’in bireyin sağlığındaki etkisi, şiddet içeren davranışın tanınması ve bu konuda neler yapabileceğiniz üzerinde duracağız. Ayrıca mobbing’e ilişkin emsal teşkil eden hukuki kararları inceleme fırsatı bulacağız.