Introduction to Microcontrollers with Arduino-3


Dersin ilk bölümünde sensörler hakkında kavramsal bilgiler verilmekte, sensör ve transducer(çevirici) arasındaki farklara değinilmektedir. Ayrıca kullanacağımız sensörü neye göre seçeceğimizi anlamamızı sağlayan sensör çeşitlerinden bahsedilmektedir. Sensör sınıflandırması, sensörlerin, algıladıkları büyüklüğe göre, çıkış büyüklüklerine göre ve enerji ihtiyaçlarına göre yapılmaktadır.

Dersin ikinci bölümünde ise Arduino mikrodenetleyici kiti kullanarak;

• Sıcaklık sensörü ile sıcaklık ölçer yapımı

• Mesafe sensörü ile araç park metre yapımı

• Harekete duyarlı alarm sistemi yapımı

konularında uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamaları yaparken sensör seçimi, sensör bağlantısı, Arduino IDE’mize harici kütüphane ekleme, verilerin okunması ve sonuçların planladığımız şekilde kullanılması konuları incelenmiştir.