Introduction to Microcontrollers with Arduino


Dersin ilk bölümünde mikrodenetleyicilerin kullanım sahası ile ilgili genel bilgiler verilmekte ve derste anlatılan Arduino kartlarından genel olarak bahsedilmektedir. Arduino kartları ile yapılabilecek uygulamaların pek çok yönleri mevcuttur. Ayrıca Arduino kartı satın alınabilecek siteler mevcuttur. Kartınızın üzerine birçok Shield takıp değişik programlama amaçları için kullanabilirsiniz. (Bu ders başlangıç aşaması olduğu için Shield ve kütüphane kullanımı ayrıntılı olarak açıklanmamıştır.)

Dersin ikinci bölümünde bir Arduino projesi geliştirebilmek için hangi adımların takip edilmesi gerektiği izah edilmiştir. Arduino IDE’nin Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerine nasıl kurulacağı anlatılmıştır. Deney malzemelerini tanıyan öğrenci aynı zamanda Arduino kartının nasıl test edileceğini öğrenmektedir. Son olarak kartın bilgisayar ile bağlantısı sağlanıp test edilmektedir. Bu noktada program aşamasına geçilmemektedir. Sadece karta ait geliştirme ortamının doğru bir şekilde yüklenip yüklenmediği sınanmaktadır. İkinci bölümün ikinci kısmında ise Arduino ile Program Geliştirme ör anlatılacaktır.