Showcase Design


Dersin ilk bölümünde görsel mağazacılık, vitrin ve vitrin tasarımı ile ilgili temel bilgiler verilmekte, vitrin tasarımının önemi açıklanmaktadır. Vitrin tasarım aşamaları özetlenerek, vitrin görsel sunum ögeleri açıklanmaktadır. Farklı vitrin türleri, mankenler ve destekleyici malzemelere örnekler verilmektedir. Ürün, ürün bilgisi ve işaretlerin vitrin sunumundaki önemi açıklanmaktadır. Ayrıca, renklerin vitrin tasarımındaki önemi ve insan psikolojisi üzerindeki etkisine değinilmekte ve renk kullanımı ile ilgili örnekler açıklanmaktadır. Son olarak, ışıklandırmanın vitrin tasarımındaki önemi ve doğru ışık seçimiyle ilgili bilgiler verilmektedir.

Dersin ikinci bölümünde farklı vitrin düzenleme teknikleri açıklanmaktadır. Ürün türüne, konsepte, mevsimlere ve özel günlere yönelik vitrin düzenleme teknikleri açıklanarak örnekler verilmektedir.

Dersin son bölümünde ise, vitrin görsel tasarım prensipleri anlatılmaktadır. Vurgu, denge, ritim, orantı ve uyum kavramları açıklanmakta ve vitrin tasarımında hangi tekniklerin uygulanabileceği, örneklerle verilmektedir