Data Security and Data Recovery in Computer


Bilgisayarların günlük hayatımızın vazgeçilmez araçları haline geldiği günümüzde ihtiyaç duyduğumuz birçok bilgiyi sayısal ortamda tutuyoruz. Ancak zaman zaman bu verileri yanlışlıkla silerek kaybedebiliyoruz. Bazen de kullandığımız yazılımlar ya da donanımlardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu veriler kullanılamaz hale gelebiliyorlar.

Bu gibi durumlardan kaçınmak ve sayısal ortamda tutuğumuz bu verilerin güvenliğini ve sürekli erişilebilirliğini sağlama günümüzde bir zorunluluk haline geldi.

Bilgilerimizin silinmesini ve veri kaybını önlemek kadar önem kazanan bir diğer konu ise kimlik bilgileri ve şifre ya da kredi kartı bilgileri gibi hassas ve kişisel bilgilerin doğru ve güvenli bir şekilde elektronik kayıt ortamlarından silinerek yok edilmesidir.

Bu derste veri saklamak için kullandığımız cihazların yapısına bir göz atacak ve bu cihazlarda oluşabilecek veri kayıplarının nedenlerini öğreneceğiz. Bu cihazların arızalanmadan önce gösterdikleri arıza belirtilerini öğreneceğiz. Daha sonra veri kaybı durumunda kaybolan verileri geri getirmek için kullanabileceğimiz araçları öğreneceğiz. Ardından veri kaybı oluşmadan önce verilerimizi güvenceye almak için nasıl yedekleme yapacağımızı ve bu amaçla kullanılabilecek yöntemleri göreceğiz. Ayrıca kişisel ve hassas verileri tamamen sayısal kayıt ortamlarından nasıl silerek temizleyeceğimizi öğreneceğiz.