Conflict Resolution skills


Çatışma sözcüğü çoğumuz için her ne kadar hararetli bir tartışma anını çağrıştırsa da bu, aslında bir anlaşmazlığın iyi yönetilmemesinin sonucudur. Tarafların birbirleriyle etkileşimlerindeki uyuşmazlık olarak tanımlayabileceğimiz çatışma, etkin yönetildiği takdirde olumsuz sonuçlar yerine, kişilere ve kurumlara oldukça faydalı sonuçlar sağlayan bir durum haline gelir.

Çatışma, insan ilişkilerinin doğal bir parçası ve hayatımızın bir gerçeğidir. Hepimiz her gün şirket içindeki diğer çalışanlarla, yöneticilerimizle, ekibimizle, dış müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, birlikte iş yaptığımız insanlarla iletişim kuruyor ve sık sık kendi beklentilerimizle karşı tarafın beklentilerinin örtüşmediği durumlarla karşılaşıyoruz. Bazen bu nedenle yöneticimizle ve ekip arkadaşlarımızla tartışıyor, birlikte iş yaptığımız insanlardan kaliteli hizmet alamıyor ya da müşteri kaybediyoruz. İyi yönetilen çatışma durumları ise; problemlere uzun vadeli çözümler getirmemize, müşterilerimize daha iyi hizmet vermemize ve şirket içi ilişkilerimizi sağlamlaştırmamıza olanak tanır. Çatışma durumlarını iyi yönetebilmek ve bu sayede faydaya dönüştürebilmek bizim elimizde.

Bu eğitim ile KOBİ çalışanlarının her gün iç ve dış müşteriler ile yaşadıkları çatışmaları daha iyi tanımlayıp analiz edebilmeleri, etkin çatışma yönetimi tekniklerini öğrenmeleri, gerek şirket içi gerekse dış ilişkilerde yıkıcı çatışmaların yerini yapıcı çatışmaların alması, bu sayede karlılık, performans, müşteri ve çalışan memnuniyeti gibi olumlu sonuçların artması ve huzurlu bir iş ortamı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu eğitim sonucunda öncelikle çatışmayla ilgili farkındalık artacak, çatışmaların nedenleri ve sonuçları incelenip değerlendirilebilir hale gelecek ve çatışma yönetimi teknikleri ile olumlu sonuçlar elde etmenin yöntemleri vaka analizleriyle çatışma yöntemlerinin uygulamalarına dair fikirler oluşacaktır. Bu eğitimin ardından çatışma artık kaçınılması gereken bir durum olmaktan çıkıp fayda yaratabileceğiniz değişim fırsatlarına dönüşecektir.