Pivot tables and reporting in Excel


Microsoft Office Excel’in Özet (Pivot) Tablolar işlevlerini kullanarak büyük miktardaki karmaşık verileri kolayca düzenleyebilir, anlamlı bir şekilde özetleyebilir ve grafikler (PivotChart) kullanarak görselleştirebiliriz. Özet (Pivot) Tablolar ile etkileşimli raporlar da oluşturabilir, bu raporlara şablonlar uygulayabilir ve çeşitli şekillerde biçimlendirebiliriz.