Stress Management in Organizations (organizations in balance)


Kuruluşunuzda devamsızlık ve hastalık izinleri yüksek oranlarda mı seyrediyor? Yüksek işten ayrılma oranları ile mi karşı karşıyasınız? İş kazalarında bir artış mı gözleniyor? Çalışanların odağı sıklıkla negatifte mi sabitleniyor? Şikayet eğilimleri fazla mı? Verimlilik düzeyleri düşük, maliyet düzeyleri yüksek mi seyrediyor? Eğer tüm bu soruların cevapları "evet" ise, bazı önlemler almanın gerekli olduğu kesin, çünkü yukarıda belirtilmiş olan soruların hepsi örgütsel 4 stres bulgularını taşıyorlar. Kurumunuzun iç dengelerinin bozulmuş olma olasılığı yüksek görünüyor. Bu derste örgütsel stresin kaynaklarını ve belirtilerini nasıl tanımlayacağımızı, sonrasında da stres önlemede başarılı olmak için nasıl bir program izlenmesi gerektiğini öğreneceğiz.