Marketing and Communication


Günümüz KOBİ işletmelerinde ağırlıklı olarak gözlemlenen duruma göre; işletme sahipleri için ürün ve üretim odaklı bir anlayış, pazarlama departmanlarında ise pazarlama eşittir satış bakış açısı mevcuttur. Bu tür yapılarda, müşteri odaklı sürdürülebilir bir iletişim stratejisiyle marka konumlandırma sürecini yönetecek, hem üst yönetimle hem de pazarlama departmanıyla entegre olarak çalışacak reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim alanındaki kişiler yer alamamaktadır.

Hem yönetim anlayışı hem de personel anlamında yaşanan bu sorunları bertaraf etmek için nasıl bir yol izlenmelidir? Kurum içi ve kurum dışı iletişim çalışmaları nasıl yönetilmelidir? Pazarlama karması elemanlarının birbiriyle uyum süreci nasıl sağlanmalıdır? Marka konumlandırma, bir kurum kültürü olarak nasıl benimsenir? Salt ürün & hizmet satışının haricinde işletme ile hedef kitle arasında sürdürülebilir ve interaktif bir iletişim ortamı nasıl yaratılır? İşletmenin büyümesine katkı sağlayabilecek pazarlama stratejileri nelerdir? gibi sorular aracılığıyla bir farkındalık süreci yaşayarak yeni adımlar atmak istiyorsanız aradığınızı bu eğitimde bulacaksınız