Basics of programming


Bu ders dört bölüm olarak yapılandırılmıştır. Bu bölümler;

-Bölüm 1: Programlama Nedir?

-Bölüm 2:Programlama Dili Elemanları, Genel Yapısı ve Programlamaya Giriş

-Bölüm 3: Fonksiyonlar ve Döngüler Nedir?

-Bölüm 4: Diziler Nedir? Dizi Tanımlayalım 

olarak sıralanmıştır.

Birinci bölümde temel bilgisayar kavramları ve programlama hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ekran, klavye, fare, okuyucular, mikrofon, dokunmatik aletleri kapsayan bütün cihazlara donanım denir. Yazılım; bir bilgisayarı belirli işlevleri yerine getirmek üzere yöneten, bilgisayara ne yapacağını söyleyen, kodlanmış komutlar dizisidir. Programlama bilgisayarın donanımına nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemler kısaca her şeydir. Yüksek ve düşük seviye programlama dilleri vardır. Programlama dillerine örnek olarak C, C++, JavaScript, Python gibi dilleri gösterebiliriz. Algoritma; belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yoldur. Algoritma adımında belirtilen bir veya bir grup işlem, standartlaşmış olan ve akış şeması adını verdiğimiz geometrik şekiller ile ifade edilir.

İkinci bölümde programlama dilinin genel yapısı ve elemanlarına değinilerek programlamaya giriş yapılmıştır. Yazılım geliştirme elemanları olarak javascript html ve css dilleri kullanılmış, geliştirme için de Notepad++ programının kullanımı tavsiye edilerek, temin ve kullanımı hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Değişkenler, girdiğimiz değerleri alan veya programın çalışmasıyla bazı değerlerin atandığı veri tutuculardır. Değişkenler genel itibari ile bazı formatlarda tanımlanır. Bu formatlar veri türleridir. Veri türleri tamsayılar metinler şeklinde sıralanır. Sabit (constant) diye adlandırdığımız değeri değiştirilemeyen ifadeler const anahtar sözcüğüyle birlikte bildirilir. Javascript genel olarak bütün web tarayıcılarında çalışan bir betik dilidir. Betik dili, web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ve kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılan, istemci tarafında çalışan bir dildir. Programlama ile matematiksel işlemleri kullanabiliriz. Bunlardan en önemlileri; toplama, çıkarma, çarpma ve bölmedir. Bunlara ek olarak mod alma yani kalan bulma gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Javascript dili ile matematiksel olarak karşılaştırma işlemi yapabilirsiniz. Bunlar büyüktür küçüktür ve denktir koşullarıdır. Yazılım dünyasının en önemli özelliklerinden birisi de koşullu programlamadır. Eğer, eğer değilse mantığında çalışan bu sisteme göre koşullu şartlı döngüler oluşturabilir yazılıma neler yapacağını anlatabilirsiniz.

Üçüncü bölümde fonksiyonlar ve döngüler ele alınmıştır. Fonksiyonlar birden fazla isi ya da görevi yerine getirebilen olaylar dizisidir. Parametreli ve parametresiz fonksiyon türleri vardır. Bir komut bloğunu birden çok kez çalıştırmak için döngüler kullanılırlar. En çok for döngüsü kullanılır. Bir değişken için tanımladığımız koşul içindeki komutlar döngü tamamlanıncaya kadar çalışır. While da kullanılan başka bir döngü türüdür.

Dördüncü bölümde diziler hakkında bilgi verilmiştir. Birden fazla verinin saklanması için oluşturulan değişkenlere dizi adı verilir. Dizilerin oluşturulmasındaki temel düşünce birden fazla veriye tek bir değişken altından erişebilmektir. Dizinin bir adı ve dizi içeresindeki bir elemanın dizinin kaçıncı elemanı olduğunu belirten bir indisi mevcuttur. Bir dizinin çok boyutlu olması, genel olarak her elemanında farklı birer dizi içerdiği anlamına gelmektedir. Bu diziler de kendi içlerinde farklı indekslerde değerleri tutar. Çok boyutlu dizileri tek boyutlu diziler yeterli gelmediğinde kullanırız. Daha önceki bölümlerimizde while döngüsünü görmüştük. While döngüsü bize bir sayıya kadar değer döndürmemizi sağlıyordu. While döngüsünü ise dizinin boyutuna kadar saydırıp dizi içindeki elemanları aldırabiliriz.