Drone Operation


Bu dersin birinci bölümünde droneların tanımı ve kullanım alanlarından bahsedilimiştir. İkinci bölümünde de drone parçaları listelenmiş ve dronelar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölüm öğrenilenler ışığında amaca göre en uygun droneun nasıl seçileceğini anlatmaktadır. Dördüncü bölüm de drone uçurmadan önce, uçururken ve uçurduktan sonra yapılması gerekenler hakkında bilgilendirici anlatımlar içermektedir.