Introduction to Mobile Programming with App Inventor


Dersin ilk bölümünde mobil programlamayla ilgili genel bilgiler verilmekte ve derste anlatılan App Inventor platformundan bahsedilmektedir. App Inventor MIT ve Google ortaklığıyla ücretsiz mobil uygulama geliştirmek için tasarlanmış bir platformdur. Google hesabıyla giriş yapılır ve proje oluşturularak mobil uygulama geliştirilir. Platformun iki arayüzü bulunmaktadır. Tasarım arayüzünde geliştirilen mobil uygulamanın arayüzü bileşenlerle tasarlanırken Blok arayüzünde de mobil uygulamaya eklenen bileşenler bloklar yardımıyla programlanır.

İkinci bölümde geliştirilen mobil uygulamaya eklenebilecek bileşenlerde bahsedilmektedir. Bileşenler Palet denilen bölümde bulunur ve türlerine göre kategorize edilmişlerdir. Kullanıcı arayüzü paleti, kullanıcının etkileşime gireceği bileşenleri barındırır. Düzen paletinde ekranda hizalama yapabilmek için gerekli bileşenler bulunur. Medya paletinde uygulamada kullanılacak resim, ses vb. bileşenler bulunur. Çizim ve animasyon bileşenleri, Sensörler, depolama, bağlantılar ve sosyal bileşenler kendilerine ait paletlerde yer almaktadır. Bu bölümde ayrıca bileşenleri isimlendirmeden de bahsedilmektedir. Bölüm içerisinde bir ara uygulama, bölüm sonunda da iki uygulama yaptırılmaktadır.

Üçüncü bölümde ekrana eklenen bileşenlerin nasıl programlandığı anlatılmaktadır. Bloklar içerisine hazır kodlar yerleştirilen kutucuklardır. Bu bloklar iç içe geçerek eylemleri oluşturur ve istenen komut işleme alındığı zaman (örneğin bir butona tıklandığında) yapılacak işlemleri başlatır veya sonlandırırlar. Bölüm içerisinde çeşitli hazır kod bloğu örnekleri de verilmiş, aynı zamanda ikinci bölümde ekran tasarımı yapılan uygulamaların nasıl programlanacağı da gösterilmiştir. Bölüm sonunda öğrencilerle birlikte bir örnek uygulama geliştirilmektedir.

Son bölümde ise uygulama geliştirirken ya da geliştirdikten sonra onun nasıl test edildiği anlatılmaktadır. Geliştirilen uygulama 3 şekilde test edilebilir, aynı Wi-Fi ağında mobil cihazla, USB bağlantısıyla mobil cihazda veya emülatörle. Bağlantı seçeneklerinin detaylı bir şekilde anlatıldığı son bölümde bir önceki bölümde geliştirilen uygulamanın test edilmesi işlemi de yer almaktadır. Geliştirilen proje bilgisayara kaydedilebilir ve daha sonra geliştirilmeye devam edilebilir. Geliştirilen uygulama da apk dosyası kaydedilerek veya QR kod yardımıyla diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. Ders bitiminde final sınavından sonra bir mobil uygulama geliştirme projesi de ödev olarak verilmiştir.