Business Development

  Financial Supports for SMEs

Financial Supports for SMEs

2017-09-11

Firmanızın; Kamu desteklerine başvuru yapıp yapamayacağına ilişkin bilgi sahibi değilseniz Hangi destek uygulamasının firmanıza uygun olduğunu öğrenmek istiyorsanız Başvuracağınız desteği biliyorsunuz ama ...

  Brand Creation / Branding

Brand Creation / Branding

2017-08-30

Bu eğitimi tamamladığınızda, firmanızın kurumsallaşabilmesi ve piyasalarda kalıcı olabilmesi için; marka seçimi, markalaşma stratejileri, marka yönetimi hakkında bilgi sahibi olacak ve şu sorulara cevap bulac ...

International Trade

International Trade

2017-08-02

Dersin ilk bölümünde, dış ticarete ilişkin kavramlara değinilecek; dış ticarete yönelmeyi gerektiren hususlara ilişkin bilgi verilecek ve dış ticarete yönelerek gelişen KOBİ örneklerine değinilmiştir. Dersin ...

  Intellectual Property Rights (Patent)

Intellectual Property Rights (Patent)

2017-06-18

Fikri Mülkiyet Haklarını Eserler üzerindeki haklar ve Sınai Haklar olarak iki bölümde düşünebiliriz. İnsanın yaratıcı ve kendine özgü faaliyetleri ile ortaya çıkan, roman, şiir, resim, bilgisayar programı, ş ...

  ICT-related Experiences of SMEs

ICT-related Experiences of SMEs

2017-07-07

Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek, günümüzde rakiplerinin önüne geçebilmek adına KOBİ'ler için de oldukça önem arz etmektedir. Teknolojiyi yakından takip eden firmaların piyasada daha sıkı tutunabildiği, ...

  Human Resources/Recruitment

Human Resources/Recruitment

2017-07-13

Bir işletmeye yön veren, onu başarı yada başarısızlığa götüren en önemli öğe insan gücüdür. İşgören bulma ve seçme bir işletmenin insan kaynakları yönetiminde en zor ve en önemli konusudur. Seçme işi doğru ya ...

  Basics of Project Management

Basics of Project Management

2017-03-13

Bir projenin nasıl başlatıldığını ve nasıl yürütüldüğünü hiç merak ettiniz mi? Proje, özgün bir ürün, hizmet veya sonuç elde etmek amacıyla yürütülen, kısa süreli bir çalışmadır. Günlük iş faaliyetleri projel ...