Information Assurance

Data Security and Data Recovery in Computer

Data Security and Data Recovery in Computer

2017-10-15

Bilgisayarların günlük hayatımızın vazgeçilmez araçları haline geldiği günümüzde ihtiyaç duyduğumuz birçok bilgiyi sayısal ortamda tutuyoruz. Ancak zaman zaman bu verileri yanlışlıkla silerek kayb ...

   Internet Security

Internet Security

2017-01-13

Bu ders üç bölüm olarak yapılandırılmıştır. Bu bölümler; · Bölüm 1: İnternet'te İletişim Yöntemleri ve Hizmetleri · Bölüm 2: İnternet'te Kişisel Güvenlik Tehditleri v ...