BİLGEİŞ PROJESİ AÇILIŞ KONFERANSI 10 MART’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİLGEİŞ Projesi Açılış Konferansı 10 Mart’ta Gerçekleştirildi 

Türkiye ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturan KOBİ’lerde, işverenlerin ve çalışanların eğitime ihtiyaç duydukları alanların belirlenmesi ve e-öğrenme yoluyla ücretsiz eğitim hizmeti almalarının sağlanması amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından hayata geçirilen BİLGEİŞ Projesi, 10 Mart 2016 tarihinde Ankara Grand Rixos Hotel’de açılış toplantısını gerçekleştirdi. Avrupa Birliği – Türkiye mali işbirliği kapsamında yürütülen projenin açılış konferansına ODTÜ, ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKG PRO) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun temsilcilerin yanı sıra, Ticaret ve Sanayi Odalarının, Sürekli Eğitim Merkezlerinin, Üniversitelerin, Teknoparkların, ilgili STK’ların yöneticileri ve çeşitli illerden gelen KOBİ’ler katıldı. 

Etkinlik öncesinde, ayrı bir salonda ODTÜ, İKG PRO ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun üst düzey temsilcilerinin katıldığı kahvaltılı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği buluşmada proje yetkilileri Avrupa Birliği Türkiye mali işbirliği, Türkiye’de E-öğrenmeye ve proje detaylarına ilişkin sorulan soruları yanıtladı. 

KOBİLERE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YOLUYLA ULAŞILACAK 

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ODTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Volkan Atalay, üniversite olarak “eğitim, araştırma ve inovasyon, sanayi ile işbirliği ve topluma hizmet” olmak üzere dört misyona sahip olduklarını ve projenin bu misyonları uygulama amacına hizmet etmek üzere hazırlandığını kaydetti. “Projenin esası, geleneksel olarak yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerinin bilgi teknolojileri yoluyla çok sayıda kişiye ulaştırılmasının sağlanmasıdır” diyen Atalay, projenin Türkiye’de nitelikli işgücünün oluşmasına katkı sağlamasını umduğunu söyledi. 

BEŞ PİLOT İLDE UYGULANACAK 

BİLGEİŞ Projesi Sözleşme Makamı olan ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Murat Aksoy ise projenin Hayat Boyu Öğrenme anlayışı çerçevesinde e- öğrenme altyapısının geliştirilmesine ve teknolojiye uyumu geliştirilmiş bir işgücü piyasasının oluşturulmasına destek olacağını söyledi. Projenin; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep olmak üzere beş pilot ilde uygulanacağını söyleyen Aksoy, paydaş kuruluşlarla projenin etkisini artırmaya yönelik protokoller imzalanacağını kaydetti. 

KOBİLERİN GELİŞİMİ İÇİN AR-GE ve İNOVASYON 

Aksoy’un ardından kürsüye çıkan Avrupa Birliği Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Müsteşar François Begeot, proje ile işçi ve işverenler için yeni bir öğrenme türü olan e-öğrenmenin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Araştırma ve inovasyon temelli projenin özellikle KOBİ’lerin gelişimi için önem taşıdığına işaret eden Begeot, böylece iş gücünün ücretsiz olarak sürekli eğitilmesinin sağlanabileceğini söyledi. 

Daha sonra, BİLGEİŞ Projesi Takım Lideri Sonja Priscan projenin teknik detaylarını anlatmak üzere bir sunum gerçekleştirdi. Sunumuna uyum yeteneğinin önemini anlatarak başlayan Priscan bilgi temelli toplumlara dönüşme sürecinde iletişim ve bilgi teknolojilerinin önemine dikkat çekti. Priscan, 20 ay sürecek projenin temel amaçlarını ve ulaşılması hedeflenen sonuçları anlattı ve projeyi yürüten ekibi katılımcılara tanıttı. 

100 DERS İLE BAŞLAYACAK 2023’TE 2023 DERSE ULAŞILCAK 

ODTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ise proje kapsamında KOBİ’lere yönelik 100 adet ders geliştirileceğini belirtti. Derslerin KOBİ’lerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek hazırlanacağını kaydeden Çağıltay, derslerin geliştirilmesi sırasında Üniversite olarak e-öğrenme konusundaki akademik birikimlerini pratiğe dökeceklerini söyledi. ABD’deki Harvard, MIT gibi üniversitelerin kitlesel açık ders yaklaşımlarını uygulayacaklarını bildiren Çağıltay, ileride KKTC’ye ve dünyaya açılabileceklerini söyledi. İlk yüz dersin bir başlangıç olarak düşünülmesi gerektiğini ifade eden Çağıltay “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı 2023 yılına geldiğimizde 2023 adet derse ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. KOBİ’ler için internet güvenliğinden, sosyal medya kullanımına, dijital fotoğrafçılıktan, üç boyutlu yazıcıya kadar ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim programları hazırladıklarını anlatan Çağıltay, ilk 10 dersin hemen hemen hazır olduğunu söyleyerek, ileride belirli mesleki konulara ilişkin derslerin de hazırlanacağını belirtti. 

Programda paydaş kurumları temsilen Ankara Ticaret Odası adına Projeler ve AB Müdürü Murat Fatsa da bir sunum yaptı. 

Öğleden sonraki bölümde ise, paydaş kuruluşlar olan Odalar, Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Üniversiteler, Sürekli Eğitim Merkezleri, Teknoparklar, OSB’ler ve KOBİ’ler den katılan katılımcılar dört ayrı grup halinde toplanarak işgücü piyasasının eğitim ihtiyaçlarının çerçevesini çizmek üzere GZFT analizleri yaptı. 

Etkinlik grupların bir araya yeniden biraraya geldiği genel oturumun ardından sona erdi.