Excel’de Makro Uygulamaları


Birinci bölümde programlama dilinin temel taşları tanıtılmıştır. Bu bölümde bahsedilen tüm bilgiler daha sonraki bölümlerde bilindiği varsayılarak kullanılmıştır. Bu yüzden ilk bölümün tam olarak anlaşılması çok önemlidir.

İkinci bölümde bahsedilen konu döngülerdir. Makrolarda sıklıkla kullanılan çok farklı türde döngüler bulunuyor. Her bir döngü türünün özellikleri, kullanım alanları örneklerle anlatılmıştır. Ayrıca bütün örnekler ekli Excel dosyasında bulunuyor. Slaytlardaki örnekler küçük değişikliklerle doğrudan iş ortamında kullanılabileceği gibi örnek Excel dosyasında da testler yapılabilir.

Üçüncü bölümde Excelin mevcut yüzlerce fonksiyonunun dışında kullanıcılar tarafından geliştirilen fonksiyonlar anlatılmıştır. Bazı durumlarda kullanıcılar çok uzun, anlaşılması güç formüller yazmak zorunda kalabiliyor. Birçok kullanıcı için bu mümkün olmuyor. Çözüm bir uzman tarafından özel fonksiyonlar geliştirilmesi ve sorunun çözülmesidir. Geliştirilen fonksiyonlar daha sonra güvenli olarak AddIn yardımıyla dağıtılabilmektedir.

Son bölümde UserForms (kullanıcılar tarafından geliştirilen formlar) anlatılmıştır. Aslında bu konunun kapsamı son derece geniştir. Kullanıcılar deneyim kazandıkça çok daha karmaşık formlar geliştirerek işlerini kolaylaştırmaktadır. Verilen örnekler oldukça zengin kodlara sahip ve takip edenler için çok faydalı çözümler içermektedir.