Katı Cisim Modelleme - FreeCAD


Her şeyden önce, FreeCAD hakkında ne için kullanılır, nerede kullanılır ve fiyat aralığı nedir gibi bazı bilgilerin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Ders sırasında yazılımın bazı parçalarını ve bazı arayüzleri içeren bir tur gerçekleştirilecektir. Bu sayede katılımcılar yazılımı kullanırken ihtiyaç duyacakları araçları ve komutları bulabileceklerdir. Ayrıca, ders sırasında aracın kullanımı ve sunduğu olanaklar da açıklanacaktır ama bu esas itibariyle temel bir derstir ve yazılımın ileri düzeydeki ve karmaşık kullanımına odaklanılmayacaktır. Bir çizim oluşturmaya yönelik genel prosedürler gösterilecek, aracı kullanarak üretmek istediğiniz parçanın tipi ve şekline bağlı olarak farklı çizim yapma yolları gösterilecektir. Bir parçanın hangi yöntemle çizileceğine çoğu zaman bilgi ve deneyimlerine dayanarak kullanıcı tarafından karar verileceğinden odak noktasının spesifik teknikler veya araçların öğretilmesi değil yazılımın sunduğu olasılıkların gösterilmesi olduğunu belirtmek büyük önem taşımaktadır.

Sketcher araçları çok önemlidir ve sıkça kullanılmaktadır. Dolayısıyla bir dersin tamamı sketcher arayüzünün tanıtılmasına ayrılmıştır. Katılımcılar, her nesnenin veya parçanın temel unsurları olan temel şekillerin ve elemanların nasıl çizildiğini öğrenecektir. Çemberler, dikdörtgenler, yaylar, çizgiler, vb. gibi belirli şekillerin nasıl çizildiği açıklanacaktır. Katılımcılar bu bilgilere ek olarak, biraz daha pratik yaparak tüm basit şekilleri çizebilecek düzeye gelebilecektir.

Bir taslağın nasıl oluşturulacağını ve şekillerin nasıl türetileceğini öğrenmek dersin temellerinden biridir. Katılımcı böylece ileride taslak çizim becerilerini kullanabilecek ve Döndür gibi komutları kullanarak 3 boyutlu bir nesneye dönüştüreceği bir taslak oluşturabilecek düzeye gelecektir. Taslakların 3 boyutlu nesnelere dönüştürülmesinin yanında hazır nesnelerin 3 boyutlu modellemede nasıl kullanılacağı da açıklanacaktır. Küpler, silindirler, küreler, vb. gibi basit nesnelerin nasıl yapılacağı ve bunların 3 boyutlu uzayda birbiriyle göreli olarak nasıl yerleştirileceği de öğretilecektir. Katılımcı görünümleri ve çizim stillerini nasıl kullanacağını, çizgi genişliği, şekil rengi ve hatta döndürme gibi bazı özellikleri nasıl değiştireceğini öğrenecektir.

Katılımcı, dersin sonunda bir belgeyi kaydetmeyi ve başka araçlarla açılabilecek şekilde dışa aktarmayı öğrenmiş olacaktır. Bunlara ek olarak çizimi teknik bir doküman olarak yazdırmaya hazır hale getirmeyi de öğrenecek ve elbette çalışmasını başkalarına sunmak üzere yazdırmayı da öğrenmiş olacaktır.