Kullanılabilirlik

BilgeIş Portalı web içeriği kullanılabilirlik standartları ve kriterine uygun olarak hizmet sunmaktadır. Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartları kapsamında portalin sağladığı özellikler şöyle sıralanabilir:

 • 1.Portal metin dışı içerikler için metin alternatifleri sağlamaktadır. Örneğin resimlere, ses ve video içeriklerine, arama veya bilgi gönderme gibi kutucuklara alternatif olarak aynı içerik metinler ile sunulmaktadır.
 • 2.Yalnız-sesten, sessiz-animasyondan veya sessiz-videodan oluşan içeriklere alternatif sağlamaktadır.
 • 3.Sesli videolar için alt yazılar sunulmaktadır.
 • 4.Sesli videolar için metinsel alternatifler sunulmaktadır.
 • 5.Portal mantıksal olarak yapılandırılmıştır. Web sayfası yapısı ve biçimlendirilmesi konusunda kullanıcı dostu unsurlar kullanılmıştır. Başlıklar, alt başlıklar, yapısal elementler, etiketler ve formlar karışıklıkları önleyecek nitelikte yapılandırılmıştır.
 • 6.İçerik sunumu anlamlı sıralandırma yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir.
 • 7.İçerik içerisinde kullanıcıya kullanılabilir talimatlarla yönlendirmeler yapılmıştır. Talimatlar birden fazla yönlendirme biçimi; şekil, ses, konum ve boyut unsurları kullanılarak sunulmuştur.
 • 8.Portalde içerik, renk ile ilgili olası görme bozuklukları sahibi kullanıcılar gözetilerek uygun renk kullanımı kuralları çerçevesinde sunulmuştur. Talimatlar, tablolar, grafikler ve tüm sunum unsurları sadece renge dayalı yöntemlerle sunulmamaya özen gösterilmiştir.
 • 9.Portalde ses içerikleri kullanıcı isteği dışında başlatılmayacak biçimde sunulmuştur.
 • 10. Kullanıcıların ince motor aktiviteleri konusunda hâkimiyetleri gözetilerek portalin tüm bölümleri, klavye ile kullanılabilirliği sağlamaktadır.
 • 11. Kullanıcıların okuma-dinleme-izleme yetkinlikleri gözetilerek içerik sunumlarında zaman kısıtlamalarından kaçınılmıştır.
 • 12. Portalde hareketli içeriği (yanıp sönen uyarılar, kayarak gelen içerikler, kendiliğinden güncellenen bölümler) sunarken kullanıcılara hareketliliği durdurabilmesi veya yeniden başlatabilmesi için gerekli kontroller sağlanmıştır.
 • 13. Kullanılabilirlik esasları gereği portalde yanıp sönerek gelen herhangi bir içerik veya görsel parçası saniyede üç defadan fazla yanıp sönmez.
 • 14. Portalde navigasyon süreçlerini hızlandırabilme adına yönlendirmeler sunarak, kullanıcılara iç içe geçmiş içerikler arasında atlamalar yapılmasına izin veren yapılandırmalar, köprüler ve içerik menü ağaçları sağlanmıştır.
 • 15. Kullanıcılara bulundukları sayfalar ve sayfalarda sunulan içerikler hakkında daha doğru ve açık bilgi verebilmek için yararlı ve net sayfa başlıkları sunulmuştur.
 • 16. Kullanıcıların anlamlı bir sırayla köprüleri kullanarak portalde kendi yollarını bulabilmeleri için mantıksal düzen yapılandırılması sunulmuştur. Böylece kullanıcıların portal içerisinde daima hedeflenen bölümlere rahatlıkla geçiş yapabilmeleri sağlanmıştır.
 • 17. Kullanılan köprülerin kullanıcıları portalin neresine yönlendireceği, köprülerin içeriklerinde net ve açık bir şekilde belirtilmiştir. Böylelikle kullanıcılar beklenmedik sayfalarla ve içeriklerle karşılaşmamaktadırlar.
 • 18. Portalde yer alan her sayfaya ve içeriklere atanmış bir dil bulunmakta, böylece kullanıcılar aynı sayfalarda farklı dillerle karşılaşmamaktadırlar.
 • 19. Portalde kullanıcıların odaklandığı elementler istem dışı değişmemektedirler.
 • 20. Portalde kullanıcıların giriş işlemlerini gerçekleştirirken istem dışı yönlendirmeler yapılmamaktadır.
 • 21. Portalde herhangi bir hata tespit edildiğinde giriş hataları açıkça sunulmaktadır. Böylece kullanıcılar karşılaştıkları durum hakkında açıkça bilgilendirilmiş olurlar.
 • 22. Portalde kullanılan ikonlar, etiket elementleri, form giriş unsurları ve talimatlar kullanıcılara doğru yönlendirmelerle yardımcı olabilecek şekilde yapılandırılmıştır.
 • 23. Portalde majör kodlama hataları bulunmamaktadır.
 • 24. Portalde yapılandırılmış tüm elementler erişilebilirlik ve kullanılabilirlik standartlarına uyumlu olarak kodlanmıştır.