Stresi Yönetmede Yöneticilerin Rolü ve Durumsal Liderlik


İş yerinizde devamsızlık ve hastalık izinleri yüksek oranlarda mı seyrediyor? Yüksek işten ayrılma oranları ile mi karşı karşıyasınız? İş kazalarında bir artış mı gözleniyor? Çalışanların odağı sıklıkla negatifte mi sabitleniyor? Şikayet eğilimleri fazla mı? Verimlilik düzeyleri düşük, maliyet düzeyleri yüksek mi seyrediyor? Eğer tüm bu soruların cevapları evet" ise, bazı önlemler almanın gerekli olduğu kesin, çünkü yukarıda belirtilmiş olan soruların hepsi örgütsel stres bulgularını taşıyorlar. Kurumunuzun iç dengelerinin bozulmuş olma olasılığı yüksek görünüyor.

Örgütsel stres ile mücadelede yöneticiler önemli bir role sahiptir. Stresi tetikleyen faktörü bir an önce bulmak ve nasıl müdahale edilip, ne tür önlemler alınacağını belirlemek gereklidir. Burada en kritik nokta, yöneticilerin bu konuya yaklaşımda sergiledikleri tavır ve duruştur. Yöneticilerin tavır ve yaklaşımlarının stres düzeyini artırma veya azaltmadaki etkisi çok büyüktür.

Bu derste örgütsel stresin kaynaklarını ve belirtilerini nasıl tanımlayacağımızı, sonrasında da bireysel stres düzeylerini nasıl değerlendirip, stres önlemede başarılı olmak için nasıl bir program izlenmesi gerektiğini öğreneceğiz. Ayrıca stres yoğun zamanlarda takımı daha etkin yönetmek adına kendi davranışlarımızı yönetme konusunda çalışacağız.