İnovasyon


Birinci bölüm genel hatlarıyla inovasyon ile ilgili olup; başlangıçta örneklemeler üzerinden inovasyon anlatılmıştır. Sonrasında tanımlamalar ve sınıflandırmalardan, başarılı bir inovasyon için gerekenler ve karşılaşılan zorluklardan bahsedilmiştir. Bunun paralelinde dünya örnekleri üzerinden çeşitli süreçler anlatılmıştır.

İkinci bölüm genel hatlarıyla yaratıcı düşünme ile ilgili olup; yaratıcı düşünme süreci ve kullanılan metotlar üzerinden gidilmiştir. Yaratıcı düşünme tanımı yapılmış, süreç ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yaratıcı düşünmeyi destekleyecek metotların kullanımı analiz edilmiştir.

Üçüncü bölüm  genel hatlarıyla tasarım odaklı düşünme (design thinking) ile ilgilidir. Tasarım odaklı düşünmenin aşamaları anlatılmış ve kullanılabilecek düşünme araçlarının analizi yapılmıştır.

Dördüncü bölüm genel hatlarıyla tasarıma dayalı inovasyon ile ilgili olup; örneklemeler üzerinden gidilmiştir. Tasarımda anlam, sembolik ve duygusal değer ile ilgili açıklamalara yer verilmiş, İtalyan mobilya ve aydınlatma endüstrisi örnekleri üzerinden konu pekiştirilmiştir.