Tasarım Odaklı Düşünme'ye Giriş


“Tasarım” denince akla genelde ürünlerin kalitesi ve/veya estetik görünümü gelir ancak son zamanlarda tasarımın asıl amacı iyi olmayı teşvik olmuştur. Bu düşünme tarzı, iş yeniliğinde kullanılmak üzere yönetimin de dikkatini çekmiştir.

Tasarımcı, gerçek problemleri tespit edip en etkin bir şekilde çözmesini bilir. Probleme, farklı açılardan ve perspektiflerden yaklaşır.

Tasarım odaklı düşünme, tasarımcının iyilik mantığından yola çıkar ve çoğunlukla, problemin farklı yorumlanmasını ve görüş açısı çeşitliliği olmasını sağlayan, çok disiplinli ekipler tarafından kullanılır ve yaratıcı çözümlere yönlendirir.

Tasarım odaklı düşünme, kanıtlanmış ve tekrarlanabilir bir problem çözme protokolüdür. Aslında, insanların problemleri ele alma biçimlerini değiştirir.

Tasarım odaklı düşünme, insanları daha önceden var olmayan alternatifleri keşfetmeye ve seçenekler yaratmaya teşvik eder. Odak noktası, kullanıcının ihtiyaçlarıdır ve paydaşların kültürü ve bağlamının anlaşılmasıyla ilgilidir. Aslında, amacı insanların gerçekten ihtiyaç duydukları ürün veya hizmeti yaratmak, problemlerini çözmek ya da isteklerini karşılamak olan insan-merkezli bir tekniktir. Tasarım odaklı düşünmede en yüksek öncelik, insanların ihtiyaçlarıdır.

Bu derste, katılımcılar takımlar halinde, ortamlarında karşılaştıkları bir çözüm üzerinden gidecekler ve tasarım odaklı düşünme yöntem/süreçlerini ve tekniklerini kullanarak çözüm ve yenilik geliştireceklerdir.

Dinlemeye, kullanıcıyla empatiye, beynin tamamıyla düşünmeye, işbirliği ve deneyimlemeye odaklanan tasarım odaklı düşünme, mimari ve tasarımdan ICT’ye, pazarlama ve ürün geliştirmeden şehir planlamacılığına, yerel yönetimlere vs. kadar birçok alanda uygulanabilir.