BİLGEİŞ PROJESİ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ TOPLATILARININ İLK TURU TAMAMLANDI

Avrupa Birliği-Türkiye mali işbirliği kapsamında finanse edilen ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yürütülen, BİLGEİŞ projesinin kapsamında gerçekleştirilen Üniversite- İş Dünyası işbirliği toplantılarının ilk turu tamamladı. 

Eskişehir, İzmir ve Ankara’da gerçekleştirilen toplantılara ilin önde gelen KOBİ’leri, üniversitelerin ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Toplantılar esnasında katılımcılara proje detayları aktarıldı, üniversite iş dünyası işbirliği kapsamında iyi uygulama örnekleri gözden geçirildi. 

Toplantıların ilki Eskişehir Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirildi. 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Anadolu Üniversitesi AR-GE İnovasyon Koordinasyon Birimi Genel Koordinatörü Mehmet Hakan Dağ, Eskişehir Ticaret Odası Genel Sekter Yardımcısı Arda Genç ve Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenol Erdoğmuş ve Enocta Genel Müdür Yardımcısı Emre Tok konuşmacı olarak yer aldı. 

İzmir etkinliği ise 31 Mayıs 2016 tarihinde Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Levent Kandiller, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Engin Özgül, Cici Meze İnovasyon Yöneticisi Buğrahan Akçay, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Cüneyt Temiz birer sunum gerçekleştirdi. 

Turun son toplantısı 2 Haziran 2016 tarihinde Ankara Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Prof. Çukurova Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Dr. A. Hamit SERBEST, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. A. Özgür Yılmaz, Kama Otomotiv, İş Geliştirme Yöneticisi Emre Kaleciklioğlu ve Enocta Genel Müdür Yardımcısı Emre Tok’un sunumlarının ardından toplantı sona erdi.