BİLGEİŞ PROJESİ 1. YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (BİLGEİŞ) 1. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay başkanlığında gerçekleştirildi. 

24 Kasım tarihinde Ankara Green Park Otel’de paydaş temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda BİLGEİŞ kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca BİLGEİŞ Projesinin sürdürülebilirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 

Etkinliğe ODTÜ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Maltepe Üniversitesi, TOBB ETÜ, Ankara Sanayi Odası (ASO), Dokuz Eylül Üniversitesi DEPARK, İstanbul Üniversitesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Yaşar Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği gibi önemli paydaşların üst düzey temsilcileri katıldı.