Proje ve İş Yönetimi

Müşteri İlişkileri

Müşteri İlişkileri

2017-07-27

Rekabetin yoğun, üretimin fazla, karlılıkların azalmakta olduğu bir iş yaşamı içerisinde mevcut müşteri memnuniyetini sağlayarak müşteri sadakati geliştirmek yeni müşteri kazanımına göre şirketler açısından h ...

Zor İnsanlarla Baş Etme

Zor İnsanlarla Baş Etme

2017-07-18

Yaşamın her alanında karşımıza iletişim kurmakta zorlandığımız kişiler, çözmekte zorlandığımız ve bizi strese sokan durumlarla karşılaşırız. Bazıları sürekli bir şeylerden şikâyet eder, bazıları karşı t ...

Kurumlarda Stres Yönetimi

Kurumlarda Stres Yönetimi

2017-10-15

Kuruluşunuzda devamsızlık ve hastalık izinleri yüksek oranlarda mı seyrediyor? Yüksek işten ayrılma oranları ile mi karşı karşıyasınız? İş kazalarında bir artış mı gözleniyor? çalışanların odağı sıklıkla nega ...

KOBİ’ler İçin Fikri Mülkiyet Hakları

KOBİ’ler İçin Fikri Mülkiyet Hakları

2017-06-18

Fikri Mülkiyet Haklarını Eserler üzerindeki haklar ve Sınai Haklar olarak iki bölümde düşünebiliriz. İnsanın yaratıcı ve kendine özgü faaliyetleri ile ortaya çıkan, roman, şiir, resim, bilgisayar programı, ş ...

İşe Alım Süreci

İşe Alım Süreci

2017-07-13

Bir işletmeye yön veren, onu başarı yada başarısızlığa götüren en önemli öğe insan gücüdür. İşgören bulma ve seçme bir işletmenin insan kaynakları yönetiminde en zor ve en önemli konusudur. Seçme işi doğru ya ...

Proje Yönetimi Hakkında Temel Bilgiler

Proje Yönetimi Hakkında Temel Bilgiler

2017-03-13

Bir projenin nasıl başlatıldığını ve nasıl yürütüldüğünü hiç merak ettiniz mi? Proje, özgün bir ürün, hizmet veya sonuç elde etmek amacıyla yürütülen, kısa süreli bir çalışmadır. Günlük iş faaliyetleri projel ...

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği

2017-08-07

Dünyada sanayi devrimi ile başlayan ve giderek ağırlaşan ortam ve çalışma koşullarının sonucu işçi sayılarında ölüm oranı artmış buna bağlı olarak işçiler bu ölümlere ve kazalara dikkat çekmek adına seslerini ...

İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

2017-07-25

İş yerinizde kendiniz ve çalışanlarınız için daha iyi ve daha uyumlu çalışma koşulları yaratmak isteyen bir yönetici veya müdür pozisyonunda mısınız? Şiddet içeren, agresif bir çalışma kültürünün bir parçası ...