Kişisel Gelişim

Kişisel Stres Yönetimi

Kişisel Stres Yönetimi

2017-08-10

Stres altında mısınız? İşiniz çok zahmetli ve zorlu mu? Kendi davranışlarınızı, iletişim tarzınızı, düşünce tarzınızı veya hayat tarzınızı değiştirmeniz gerektiğini düşünüyor musunuz? Stres ile ilişkilendiril ...

Liderlik

Liderlik

2017-08-10

Liderlik; insanların belli hedefler çerçevesinde bir araya gelmesini, istekli ve coşkulu bir şekilde bu hedefleri benimsemelerini ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kitlelerin bir araya gelerek katkıda bulu ...