İletişim Becerileri

Şikayet Yönetimi

Şikayet Yönetimi

2017-08-14

Dersin birinci bölümünde etkili iletişim konusunda bilgi sahibi olacaksınız. İletişimde görülen engelleri inceleyerek, bu engellerle nasıl baş edebileceğinizi öğreneceksiniz. Aktif dinleme ve açık iletişim gi ...

Kriz Yönetimi

Kriz Yönetimi

2017-05-16

Kriz; sebep ve sonuçları tam olarak bilinemeyen, hızlı bir şekilde ortaya çıkan, zaman baskısı yaratan, şirketlerin performanslarını ve imajını olumsuz etkileme tehlikesi olan, kişilerde stres, baskı ve hatta ...

Çatışma Yönetimi

Çatışma Yönetimi

2017-08-03

çatışma sözcüğü çoğumuz için her ne kadar hararetli bir tartışma anını çağrıştırsa da bu, aslında bir anlaşmazlığın iyi yönetilmemesinin sonucudur. Tarafların birbirleriyle etkileşimlerindeki uyuşmazlık olara ...

Müşteri İlişkileri

Müşteri İlişkileri

2017-07-27

Rekabetin yoğun, üretimin fazla, karlılıkların azalmakta olduğu bir iş yaşamı içerisinde mevcut müşteri memnuniyetini sağlayarak müşteri sadakati geliştirmek yeni müşteri kazanımına göre şirketler açısından h ...

Zor İnsanlarla Baş Etme

Zor İnsanlarla Baş Etme

2017-07-18

Yaşamın her alanında karşımıza iletişim kurmakta zorlandığımız kişiler, çözmekte zorlandığımız ve bizi strese sokan durumlarla karşılaşırız. Bazıları sürekli bir şeylerden şikâyet eder, bazıları karşı t ...

Kurumlarda Stres Yönetimi

Kurumlarda Stres Yönetimi

2017-10-15

Kuruluşunuzda devamsızlık ve hastalık izinleri yüksek oranlarda mı seyrediyor? Yüksek işten ayrılma oranları ile mi karşı karşıyasınız? İş kazalarında bir artış mı gözleniyor? çalışanların odağı sıklıkla nega ...