Ofis Uygulamaları

Excel’de Makro Uygulamaları

Excel’de Makro Uygulamaları

2017-10-14

Birinci bölümde programlama dilinin temel taşları tanıtılmıştır. Bu bölümde bahsedilen tüm bilgiler daha sonraki bölümlerde bilindiği varsayılarak kullanılmıştır. Bu yüzden ilk bölümün tam olarak anlaşılması ...

Microsoft Excel’de Ön Muhasebe

Microsoft Excel’de Ön Muhasebe

2017-10-15

ön muhasebe; bir şirket, kâr amacı gütmeyen kurum veya bireyler için mali işlemlerin kaydedilmesi, saklanması ve temin edilmesini içerir. ön muhasebe olarak varsaydığımız sıkça rastlanan mali işlemler v ...

OpenOffice Writer

OpenOffice Writer

2017-10-15

OpenOffice Writer, OpenOffice yazılım paketinin kelime işlemcisidir. Microsoft Word veya Corel’in WordPerfect’ine benzer bir kelime işlemcidir. Mac OS X, Microsoft Windows, Linux dâhil birç ...

MS Access ile Veri Tabanı Yönetimi

MS Access ile Veri Tabanı Yönetimi

2017-07-27

Veri tabanınızı planlamadan önce, bilmeniz gereken iki ana tür bulunur: ilişkisel (Access’te oluşturulan bir veri tabanı gibi) ve ilişkisel olmayan (veriler arasında hiçbir ilişki bulunmayan, son derece ...

OpenOffice Calc Programı Kullanımı

OpenOffice Calc Programı Kullanımı

2017-07-25

İşletmeler içerisinde genellikle, elektronik hesap tablosu uygulamalarına yönelik bir ihtiyaç vardır; ancak nereden başlanacağı pek bilinmez. Microsoft Excel bu alanda en çok bilinen uygulama olsa da, ücretsi ...

OpenOffice Base ile Veri Tabanı Yönetimi

OpenOffice Base ile Veri Tabanı Yönetimi

2017-10-15

Veri tabanları hayatımızı kolaylaştırmaktadır; örneğin şirket iletişim bilgilerini saklamak gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Veri tabanları yalnızca veri saklamaz; aynı zamanda pek çok veri üzerinde çal ...

Microsoft Excel ile Pivot Tablolar

Microsoft Excel ile Pivot Tablolar

2017-10-15

Microsoft Office Excel’in özet (Pivot) Tablolar işlevlerini kullanarak büyük miktardaki karmaşık verileri kolayca düzenleyebilir, anlamlı bir şekilde özetleyebilir ve grafikler (PivotChart) kullanarak g ...