Tasarım odaklı düşünme ve çeşitli organizasyonlarda uygulanabilecek yenilikçi yaklaşımlar içeren inovasyon ve tasarım konuları ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu kategori altında yer alan dersleri alabilirsiniz. Bu kategorideki dersleri alarak iş yerlerinizde uygulayabileceğiniz tasarım odaklı ve yenilikçi düşünme tekniklerini tüm süreçlerinize dahil edebilirsiniz. Böylelikle iş yerlerinizde uygulayabileceğiniz bu yöntemler aracılığıyla farklılık yaratabilir, firma karlılığını ve kapasitesini arttırabilirsiniz. Ayrıca 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarımlar yapabilir, İnternet sitelerinizi tasarlayabilirsiniz.


Bu ders toplu üretimde CAD/CAM sistemleri, CNC programlama ve otomasyon süreçleri ile ilgili temel bilgileri sağlayarak, konuyla ilgili verilecek ilerideki eğitimler için hazırlık sağlayacaktır. Bu bilgiler temel bilgiler olacaktır. Önemli, karmaşık fakat bir o kadar etkili olan bu sistemlere yalnızca bir bakış açısı kazandıracaktır. İlk olarak katılımcı, her bir sistem için hangi özelliklerin uygun olduğunu görecektir. CAD araçlarının parça üretimindeki önemini ve en çok hangi CAD sistemlerinin kullanıldığını öğreneceklerdir. Ardından; CAD, CAM ve CNC sistemleri arasındaki bağlantıyı kurmak için temel CNC makine kavramı ve parça programlama kavramları açıklanacaktır. Dersin sonunda, fabrikasyon yöntemleri ve tersine mühendislik uygulaması açıklanacaktır. Katılımcı, dersin sonuna kadar üretim zincirinin bir parçası olarak her sistem ile sistemin rolünü ve nihai ürünün kalitesi için gereken doğruluğun, etkililiğin ve talebin önemini öğrenmiş olmalıdır.


courseimage

Birinci bölüm genel hatlarıyla inovasyon ile ilgili olup; başlangıçta örneklemeler üzerinden inovasyon anlatılmıştır. Sonrasında tanımlamalar ve sınıflandırmalardan, başarılı bir inovasyon için gerekenler ve karşılaşılan zorluklardan bahsedilmiştir. Bunun paralelinde dünya örnekleri üzerinden çeşitli süreçler anlatılmıştır.

İkinci bölüm genel hatlarıyla yaratıcı düşünme ile ilgili olup; yaratıcı düşünme süreci ve kullanılan metotlar üzerinden gidilmiştir. Yaratıcı düşünme tanımı yapılmış, süreç ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yaratıcı düşünmeyi destekleyecek metotların kullanımı analiz edilmiştir.

Üçüncü bölüm  genel hatlarıyla tasarım odaklı düşünme (design thinking) ile ilgilidir. Tasarım odaklı düşünmenin aşamaları anlatılmış ve kullanılabilecek düşünme araçlarının analizi yapılmıştır.

Dördüncü bölüm genel hatlarıyla tasarıma dayalı inovasyon ile ilgili olup; örneklemeler üzerinden gidilmiştir. Tasarımda anlam, sembolik ve duygusal değer ile ilgili açıklamalara yer verilmiş, İtalyan mobilya ve aydınlatma endüstrisi örnekleri üzerinden konu pekiştirilmiştir.

courseimage


“Tasarım” denince akla genelde ürünlerin kalitesi ve/veya estetik görünümü gelir ancak son zamanlarda tasarımın asıl amacı iyi olmayı teşvik olmuştur. Bu düşünme tarzı, iş yeniliğinde kullanılmak üzere yönetimin de dikkatini çekmiştir.

Tasarımcı, gerçek problemleri tespit edip en etkin bir şekilde çözmesini bilir. Probleme, farklı açılardan ve perspektiflerden yaklaşır.

Tasarım odaklı düşünme, tasarımcının iyilik mantığından yola çıkar ve çoğunlukla, problemin farklı yorumlanmasını ve görüş açısı çeşitliliği olmasını sağlayan, çok disiplinli ekipler tarafından kullanılır ve yaratıcı çözümlere yönlendirir.

Tasarım odaklı düşünme, kanıtlanmış ve tekrarlanabilir bir problem çözme protokolüdür. Aslında, insanların problemleri ele alma biçimlerini değiştirir.

Tasarım odaklı düşünme, insanları daha önceden var olmayan alternatifleri keşfetmeye ve seçenekler yaratmaya teşvik eder. Odak noktası, kullanıcının ihtiyaçlarıdır ve paydaşların kültürü ve bağlamının anlaşılmasıyla ilgilidir. Aslında, amacı insanların gerçekten ihtiyaç duydukları ürün veya hizmeti yaratmak, problemlerini çözmek ya da isteklerini karşılamak olan insan-merkezli bir tekniktir. Tasarım odaklı düşünmede en yüksek öncelik, insanların ihtiyaçlarıdır.

Bu derste, katılımcılar takımlar halinde, ortamlarında karşılaştıkları bir çözüm üzerinden gidecekler ve tasarım odaklı düşünme yöntem/süreçlerini ve tekniklerini kullanarak çözüm ve yenilik geliştireceklerdir.

Dinlemeye, kullanıcıyla empatiye, beynin tamamıyla düşünmeye, işbirliği ve deneyimlemeye odaklanan tasarım odaklı düşünme, mimari ve tasarımdan ICT’ye, pazarlama ve ürün geliştirmeden şehir planlamacılığına, yerel yönetimlere vs. kadar birçok alanda uygulanabilir.courseimage