Günlük hayatınızda ihtiyaç duyduğunuz küçük yazılımları geliştirmeye bu dersleri takip ederek başlayabilirsiniz.Bu kategorideki dersleri ile bazı programlama dilleri ile temel kod yazma becerisi edinebilirsiniz.


Python programlarının en büyük özelliklerinden birisi, C ve C++ gibi dillerin aksine, derlenmeye gerek olmadan çalıştırılabilmeleridir. Python’da derleme işlemi ortadan kaldırıldığı için, bu dille oldukça hızlı bir şekilde program geliştirilebilir. Python’ın sayılan özellikleri sayesinde dünya çapında ün sahibi büyük kuruluşlar (Google, YouTube ve Yahoo! gibi) bünyelerinde her zaman Python programcılarına ihtiyaç duyuyor. Mesela pek çok büyük şirketin Python bilen programcılara iş imkânı sağladığını, Python’ın baş geliştiricisi Guido Van Rossum’un 2005 ile 2012 yılları arasında Google’da çalıştığını, 2012 yılının sonlarına doğru ise Dropbox şirketine geçtiğini söylersek, bu programlama dilinin önemi ve geçerliliği herhalde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır. Python programlama dili ve bu dili hakkıyla bilenler sadece uluslararası şirketlerin ilgisini çekmekle kalmıyor. Python son zamanlarda Türkiye’deki kurum ve kuruluşların da dikkatini çekmeye başladı. Bu dil artık yavaş yavaş Türkiye’deki üniversitelerin müfredatında da kendine yer buluyor.

Bu ve daha farklı birçok sebepten dolayı, başka bir programlama dilini değil de, Python programlama dilini detaylarıyla öğrenmek istiyor olabilirsiniz. İşte bu ders size Python Programlama Dili’ne bir önceki derste (Python Programlama-1) yaptığınız girişi dilin kavramları ve Nesneye Yönelik Programlama konularıyla birleştirerek ilerlemeyi sağlayacak temel prensipleri ve geliştirme ortamını sunacaktır.

Bu ders yardımıyla katılımcılar, OOP paradigmasını tanıyacak, Python Programlama Dili ile uygulamalar geliştirebilecektir.

Hazırlanan içerik ve ders özeti vasıtasıyla, katılımcıların, temel Python Programlama (Giriş) kullanıcısı seviyesinden Python Programlama Dili kavramlarını kullanarak yazılım geliştirebilen kullanıcı seviyesine çıkarılması planlanmıştır. İçeriğin her bölümü bir önceki bölümünün kavram ve konseptleri üzerine oturtulmuş ve başlı başına verilebilecek bir eğitim paketi halinde sunulmakla birlikte, hazırlanan bu ders (Python Programlama-2) bir önceki (Python Programlama-1) dersin üzerine inşa edilecek şekilde tasarlanmıştır.


courseimage


Programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir. Bir diğer deyişle programlama, bilgisayarın ya da hesaplama kapasitesi olan bir birimin donanımının çalışmasına yön veren komutlar, kelimeler, süreçler ve aritmetik işlemlerdir. Python ise programlama işleminin gerçekleştirildiği programlama dillerinden bir tanesidir.

Yaşamınızın bir döneminde herhangi bir programlama dili ile az veya çok ilgilendiyseniz, Python adını duymuş olabilirsiniz. Önceden bir programlama dili deneyiminiz hiç olmamışsa dahi, Python adının bir yerlerden kulağınıza çalınmış olma ihtimali bir hayli yüksek. Bu satırları okuyor olduğunuza göre, Python adını en az bir kez duymuş olduğunuzu ve bu şeye karşı içinizde hiç değilse bir merak uyandığını varsayabiliriz.

Peki, en kötü ihtimalle kulak dolgunluğunuz olduğunu varsaydığımız bu şey hakkında acaba neler biliyorsunuz? İşte biz bu ilk bölümde, fazla teknik ayrıntıya kaçmadan, Python hakkında kısa kısa bilgiler vererek Python’ın ne olduğuna ve bununla neler yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağız.

Hazırlanan içerik ve ders özeti vasıtasıyla, katılımcıların, temel internet kullanıcısı seviyesinden Python ile başlangıç seviyesinde yazılım geliştirebilen kullanıcı seviyesine çıkarılması planlanmıştır. İçeriğin her bölümü bir önceki bölümünün kavram ve konseptleri üzerine oturtulmuş ve başlı başına verilebilecek bir eğitim paketi halinde sunulmuştur. Bu dersin (Python Programlama-1) tamamlanmasıyla bir sonraki derste, Python Programlama-2’de, detaylarını vereceğimiz kavramlara giriş yapmış olacağız.


courseimage