İş yerlerinizde vitrin tasarımı ile ilgili ve yiyecek - içecek servis hizmetleri sektöründe kullanabileceğiniz teorik ve pratik bilgilere sahip olmak istiyorsanız bu kategori altında yer alan derslerden faydalanabilirsiniz. Bu kategorideki dersleri alarak tasarım temelleri çerçevesinde göz alıcı vitrin tasarımlarınızı kendiniz yapabilir, yiyecek ve içecek servislerinizi gerçekleştirirken ne tür tekniklerden faydalanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.


İlk bakışta yiyecek ve içecek servisinin geniş kapsamlı bir iş olmadığı sanılmaktadır. Oysa sanıldığından çok daha kapsamlı ve dolaylı bir iştir. Yiyecek ve içecek servisini gerektiği gibi yapabilmek için gerekli teorik ve pratik eğitimin alınması, becerilerin kazanılması, kazanılmış olan becerilerin yerinde ve zamanında uygulanması gerekmektedir.

Bu derste amaç; katılımcıların  yiyecek ve içecek servisini gerektiği gibi yapabilmeleri için gereken teorik ve pratik eğitimin verilerek beceri kazanmalarını ve kazanmış oldukları becerileri yerinde ve zamanında uygulamalarını sağlamaktır. Hedeflenen grup ise  Konaklama hizmeti veren işletmelerin servis departmanında çalışanlar ve Yiyecek- içecek hizmeti veren işletmelerin servis departmanında çalışan bireylerdir.

courseimage


Dersin ilk bölümünde görsel mağazacılık, vitrin ve vitrin tasarımı ile ilgili temel bilgiler verilmekte, vitrin tasarımının önemi açıklanmaktadır. Vitrin tasarım aşamaları özetlenerek, vitrin görsel sunum ögeleri açıklanmaktadır. Farklı vitrin türleri, mankenler ve destekleyici malzemelere örnekler verilmektedir. Ürün, ürün bilgisi ve işaretlerin vitrin sunumundaki önemi açıklanmaktadır. Ayrıca, renklerin vitrin tasarımındaki önemi ve insan psikolojisi üzerindeki etkisine değinilmekte ve renk kullanımı ile ilgili örnekler açıklanmaktadır. Son olarak, ışıklandırmanın vitrin tasarımındaki önemi ve doğru ışık seçimiyle ilgili bilgiler verilmektedir.

Dersin ikinci bölümünde farklı vitrin düzenleme teknikleri açıklanmaktadır. Ürün türüne, konsepte, mevsimlere ve özel günlere yönelik vitrin düzenleme teknikleri açıklanarak örnekler verilmektedir.

Dersin son bölümünde ise, vitrin görsel tasarım prensipleri anlatılmaktadır. Vurgu, denge, ritim, orantı ve uyum kavramları açıklanmakta ve vitrin tasarımında hangi tekniklerin uygulanabileceği, örneklerle verilmektedir.


courseimage