Yönetimsel boyutta kendinizi geliştirme, iş yaşantılarınızda karşılaşabileceğiniz stresli ortamların üstesinden gelebilme konuları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu kategoride yer alan dersleri takip edebilirsiniz. Bu dersler ile iş hayatınızda da uygulayabileceğiniz kişisel gelişim konuları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Stres altında mısınız? İşiniz çok zahmetli ve zorlu mu? Kendi davranışlarınızı, iletişim tarzınızı, düşünce tarzınızı veya hayat tarzınızı değiştirmeniz gerektiğini düşünüyor musunuz? Stres ile ilişkilendirilebilecek sağlık sorunlarınız var mı? İşyerinizde strese bağlı olarak verimliliğinizin ciddi tehlikeye girdiğini düşünüyor musunuz? Yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz?

Bu sorulardan çoğuna cevabınız "evet" ise bu konuda bir şeyler yapmanız gerekir çünkü yukarıda sayılan tüm belirtiler örgütsel stresörlerin neden olduğu kişisel stresin belirtileri olabilir.

Bu derste örgütsel stres, nedenleri ve belirtileri, kişisel stresin düzeyini değerlendirme yolları, stresi önleme veya en iyi şekilde yönetme yolları, daha sağlıklı olmak ve hayatta gerekli dengeyi yakalamak amacıyla kendi davranışlarınızı değiştirme yolları hakkında bilgi edineceksiniz.

courseimage


Liderlik; insanların belli hedefler çerçevesinde bir araya gelmesini, istekli ve coşkulu bir şekilde bu hedefleri benimsemelerini ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kitlelerin bir araya gelerek katkıda bulunmasını ve güçlenmesini sağlayan dinamik bir süreçtir. Lider ise inanç, güç, vizyon, değerler ve cesaret sahibi kişidir.

Liderlik ve yöneticilik birbirlerinden farklı iki kavramdır. Her liderin bir yönetici, her yöneticinin ise bir lider olması söz konusu değildir. Ancak, bu iki kavram günlük yaşamda birbirlerinin yerine kullanıldığı için liderin aynı zamanda bir yönetici, yöneticinin de bir lider olması beklenmektedir. Diğer yandan, liderlik ve yöneticilik birbirlerini tamamlayan kavramlardır. O sebeple başarının sırrı güçlü liderlerle başarılı yöneticilerin bir araya gelmesinde saklıdır. Liderlik geleceğe dair planlar yapıp değişimle mücadele etmeyi kapsar; yöneticilik ise bu planları uygulamak için karmaşıklıklarla mücadele etmek amacıyla vardır.

Birçok çeşitli liderlik türü olmakla birlikte, bireyin uygulayacağı liderlik tarzı her ne olursa olsun, yöneticiliğini liderlikle tamamlayamayan kişiler başarıyı yakalayamamakta ve iş yerinde olumlu bir çalışma iklimi yaratamamaktadırlar.

Etkin bir lider olabilmenin sırrı vizyon ve misyon sahibi, empati ve iletişim becerileri kuvvetli, çalışanlara motivasyon sağlayabilen, zaman yönetiminde başarılı, değişimi yönetebilen ve problem çözme becerileri gelişmiş bireyler olmaktan geçer. Liderlik davranışları herkes tarafından öğrenilebilir ve herkes kendi potansiyeli dâhilinde liderlik davranışları sergileyebilir.courseimage