Bulut teknolojileri uygulamalarını kullanarak, İnternet ortamında dosya saklamak ve paylaşım yapmak istiyorsanız bu kategori altında yer alan dersler size yardımcı olabilir. Takip edeceğiniz dersler kapsamında oluşturacağınız dokümanlara istenen yerden ve cihazdan erişerek nasıl paylaşılabileceği ve dokümanlarınızın nasıl korunabileceği hakkında bilgi ve beceri edinebilirsiniz.

https://vimeo.com/170804059

Dersin ilk bölümünde, bulut teknolojisiyle ilgili genel bilgiler yer almış ve bulut teknolojisi örneklerinden birisi olan Google Drive tanıtılmıştır. Bunu takiben, Google Drive uygulamasının avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedilmiştir.

İkinci bölümde, Google Drive uygulamasına bilgisayar ve web üzerinden erişim yöntemleri açıklanmıştır. Bu kapsamda Google Drive uygulamasının bilgisayara kurulumu adım adım anlatılmıştır. Buna ek olarak Google Drive uygulamasında senkronizasyon ayarları, yeni klasör oluşturma

Üçüncü bölümde, Google doküman uygulamasında doküman oluşturma, dokümanı isimlendirme, temel metin biçimlendirme ve resim ekleme, düzenleme işlemleri örnek uygulama üzerinden anlatılmıştır. Ayrıca dosya paylaşım seçenekleri, yorum ekleme ve sohbet özelliği gösterilmiştir. Üçüncü bölümün sonunda, dosyanın bilgisayara farklı indirme işlevinin gösterilmiştir.

Dördüncü bölümde, Google e-tablo uygulamasında dosya oluşturma, dosyayı isimlendirme, temel metin biçimlendirme, kenarlık, formül ve grafik ekleme işlemleri örnek uygulama üzerinden anlatılmıştır. Buna ek olarak dosya paylaşma, yorum ekleme ve dosyayı bilgisayara farklı indirme işlevi gösterilmiştir.

courseimage